Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Klauzula informacyjna dla osoby starającej się o zatrudnienie

KLAUZULA INFORMACYJNA

(dla osoby starającej się o zatrudnienie)

 

1. Informacje dotyczące administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu

Słupskiego  z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14b.

Kontakt:

 • bezpośrednio, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie CUW;
 • korespondencyjnie: ul. Szarych Szeregów 14b, 76-200 Słupsk;
 • poprzez ePUAP: /CUWPowSlupskiego/SkrytkaESP;
 • telefonicznie: 59 84 18 536; - e-mail: cuw@powiat.slupsk.pl.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt: 

 • korespondencyjnie: ul. Sobieskiego 30a/14, 76-200 Słupsk;
 • telefonicznie: 600 937 160;
 • e-mail: rodo@mokar.com.pl.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz niezbędność dla wykonania umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z zapisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami;

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.

 

6. Okres przechowywania danych

Przekazane dane osobowe przechowywane będą w komórce organizacyjnej przez okres trzech miesięcy.

7. Prawa osób, których dane dotyczą Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawienia);
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 • przenoszenia swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO, tj. organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

8. Informacja o prawie do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Dobrowolne podanie, w składanej ofercie, wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
klauzula informacyjna dla osoby starajacej się o zatrudnienie (DOCX, 16.63Kb) 2024-02-14 08:53:43 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Zieleniewska

Data wytworzenia:
07 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Monika Zieleniewska

Data publikacji:
07 cze 2023, godz. 11:32

Osoba aktualizująca informacje

Anetta Pirka

Data aktualizacji:
14 lut 2024, godz. 09:07